Skip links

TESKOLEP-L lepik asfaltowy

TESKOLEP-L lepik asfaltowy

Lepik asfaltowy jest jednorodną masą o konsystencji pastowatej, koloru czarnego, do stosowania na zimno.

Description

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie

  • klejenie papy do podłoży betonowych, zagruntowanych wcześniej TESKOLEPEM – G;
  • wielowarstwowe sklejanie papy;
  • wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych siatek polipropylenowych;
  • wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.

Transport i magazynowanie

Masy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

Warunki stosowania

Lepik asfaltowy TESKOLEP – L nanosi się na powierzchnię oczyszczoną i suchą nakładając cienką warstwę za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5-25 minut, czyli po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki uzyskuje się smarując zarówno podłoże jak i lewą stronę papy.
Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5 do +20 C . Zużycie w zależności od rodzaju podłoża 0,8÷1,2kg/ m2.

Informacje dla użytkownika

Produkt występuje w wiadrach 10kg oraz 20kg.

UWAGA!!!
Nie stosować do styropianu, pap smołowych, oraz pap asfaltowych z wkładką aluminiową.

Call Now Button