Dział Handlowy

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
Beata Piotrowicz
tel. 509 636 042
beata.piotrowicz@tesniwki.com.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Zewnętrznej
Krzysztof Wawszczak
tel. 605 330 152
kph@tesniwki.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Marek Rokicki
tel. 603 776 029
rks@tesniwki.com.pl

Dział Jakości

Kierownik ds. Jakości
Jadwiga Oszczepalska
tel. (41) 317 19 86 wew. 36
dkj@tesniwki.com.pl

Dział Produkcji i Zakupów

Dyrektor ds. Produkcji
Jan Ostrowski
tel. (41) 317 19 86 wew. 21
jan.ostrowski@tesniwki.com.pl

Marketing

Asystent ds. Marketingu i Reklamy
Kamil Stefański
tel. 509 636 043
kamil.stefanski@tesniwki.com.pl

Dział Księgowości

Główna Księgowa
Anna Juszczyk
tel. (41) 317 19 86 wew. 24 anna.juszczyk@tesniwki.com.pl

Samodzielna Księgowa
Milena Zarębska
tel. (41) 317 19 86 wew. 39
milena.zarebska@tesniwki.com.pl

Dział Kadr

Kierownik ds. Kadr i Organizacji
Joanna Pytlarz
tel. (41) 317 19 86 wew. 30
tes@tesniwki.com.pl

Przedstawiciele regionalni

Przedstawiciele regionalni

Mariusz Krzemieniewski

tel. 885-290-572

ph.region7@tesniwki.com.pl

Wojciech Kamiński

tel. 885-290-573

ph.region8@tesniwki.com.pl