Dział Handlowy

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
Beata Piotrowicz
Tel. 509-636-042
beata.piotrowicz@tesniwki.com.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Zewnętrznej
Krzysztof Wawszczak
Tel. 605-330-152
kph@tesniwki.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży – PÓŁNOC
Marcin Flisiak
Tel. 603-776-029
rks@tesniwki.com.pl

Dział Jakości
Kierownik ds. Jakości
Jadwiga Oszczepalska
Tel. (41) 317-19-86 wew. 36
dkj@tesniwki.com.pl

Dział Produkcji i Zakupów:
Dyrektor ds. Produkcji
Jan Ostrowski
Tel. (41) 317-19-86 wew. 21
jan.ostrowski@tesniwki.com.pl

Marketing
Asystent ds. Marketingu i Reklamy
Kamil Stefański
Tel. 509-636-043
kamil.stefanski@tesniwki.com.pl

Dział Księgowości
Główna Księgowa
Maria Bednarska
Tel. (41) 317-19-86 wew. 24
maria.bednarska@tesniwki.com.pl

Samodzielna Księgowa
Danuta Zawierucha
Tel. (41) 317-19-86 wew. 39
danuta.zawierucha@tesniwki.com.pl

Dział Kadr
Kierownik ds. Kadr i Organizacji
Joanna Pytlarz
Tel. (41) 317-19-86 wew. 30
tes@tesniwki.com.pl

Przedstawiciele regionalni

Przedstawiciele regionalni

Mariusz Krzemieniewski

tel. 885-290-572

ph.region7@tesniwki.com.pl

Wojciech Kamiński

tel. 885-290-573

ph.region8@tesniwki.com.pl