Dział Handlowy

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
Beata Piotrowicz
Tel. 509 636 042
beata.piotrowicz@tesniwki.com.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Zewnętrznej
Krzysztof Wawszczak
Tel. 605 330 152
kph@tesniwki.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży
PÓŁNOC / ZACHÓD

Tel. 603 776 029
rks@tesniwki.com.pl

Dział Jakości

Kierownik ds. Jakości
Jadwiga Oszczepalska
Tel. (41) 317 19 86 wew. 36
dkj@tesniwki.com.pl

Dział Produkcji i Zakupów

Dyrektor ds. Produkcji
Jan Ostrowski
Tel. (41) 317 19 86 wew. 21
jan.ostrowski@tesniwki.com.pl

Marketing

Asystent ds. Marketingu i Reklamy
Kamil Stefański
Tel. 509 636 043
kamil.stefanski@tesniwki.com.pl

Dział Księgowości

Główna Księgowa
Anna Juszczyk
Tel. (41) 317 19 86 wew. 24
anna.juszczyk@tesniwki.com.pl

Samodzielna Księgowa
Danuta Zawierucha
Tel. (41) 317 19 86 wew. 39
danuta.zawierucha@tesniwki.com.pl

Dział Kadr

Kierownik ds. Kadr i Organizacji
Joanna Pytlarz
Tel. (41) 317 19 86 wew. 30
tes@tesniwki.com.pl

mapa tes przedstawiciele regionalni

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI

region 8

Wojciech Kamiński

tel. 885 290 573

ph.region8@tesniwki.com.pl

region 1

Grzegorz Buchcic

tel. 509 636 041

ph.region1@tesniwki.com.pl

region 5

tel. 509 636 040

ph.region5@tesniwki.com.pl

region 2

tel. 509 636 037

ph.region2@tesniwki.com.pl

region 3

tel. 509 636 045

ph.region3@tesniwki.com.pl

region 4

Tomasz Kukuła

tel. 509 636 039

ph.region4@tesniwki.com.pl

region 7

tel. 885 290 572

ph.region7@tesniwki.com.pl

region 9

tel: 885 290 570

ph.region9@tesniwki.com.pl

region 6

Bolesław Stutko

tel. 885 290 571

ph.region6@tesniwki.com.pl