Skip links

TESKOLEP-G gruntujący roztwór asfaltowy

TESKOLEP-G gruntujący roztwór asfaltowy

TESKOLEP-G jest roztworem asfaltu przemysłowego lub lepiku asfaltowego w rozpuszczalniku organicznym wraz
z dodatkami uszlachetniającymi zwiększającymi przyczepność do betonu, konstrukcji stalowych i drewna.

Description

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie

TESKOLEP-G, roztwór asfaltowy przeznaczony do:

  • gruntowania podłoży betonowych oraz wszelkich elementów budowlanych pod papowe izolacje przeciwwodne;
  • konserwacji konstrukcji metalowych;
  • zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów drewnianych.

Transport i magazynowanie

Masy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

Warunki stosowania

Masę nanosi się na suche i oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże, za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy w temperaturze +5C . W chłodniejsze dni dla łatwiejszego wykonywania prac należy opakowanie TESKOLEPU-K wstawić do ogrzewanego pomieszczenia. W zależności od stanu podłoża zużycie wynosi 0,5÷1,0 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu.

Zaleca się wykonywanie przynajmniej dwóch warstw pokrycia, warstwy nanosi się zawsze po wyschnięciu poprzedniej.

Informacje dla użytkownika

Produkt występuje w wiadrach 10kg oraz 20kg.

UWAGA!!!
Nie stosować do styropianu, pap smołowych, oraz pap asfaltowych z wkładką aluminiową.

Call Now Button