Skip links

ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-20)

ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-20)

Papa ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-20) to swoisty prekursor grupy produktów PREMIUM produkowanych przez firmę TES Sp. z o.o. . Sposób wytwarzania właśnie tej izolacji pozwolił na wyznaczenie nowych standardów, najmniejsza tolerancja (+/-0,2mm) oraz wysoka odporność na niskie temperatury (giętkość do -20°C).

Papa spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem u Dekarzy i to dzięki ich sugestiom, poddaliśmy produkt dodatkowej certyfikacji na nierozprzestrzenianie ognia uzyskując Certyfikat Broof(t1).

Description

Dzięki temu, bez żadnej obawy, możemy polecić ten produkt na obiekty najbardziej narażone na wystąpienie pożaru, a także na obiekty, których pożar mógłby się wiązać z zagrożeniem życia osób lub utraty mienia, takich jak obiekty usługowe, szkoły, czy obiekty magazynowe o dużej wartości.

Przeznaczenie

Papa przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz betonu.

Wyrób nie zawiera:

  • azbestu,
  • składników smoły węglowej,
  • substancji szkodliwych dla zdrowia.
Certyfikat Broof

Jednowarstwowe pokrycie

Odporność na działanie ognia BROOF

Szczegółowa kontrola każdego etapu produkcji

Najdłuższe gwarancje producenta

Specyfikacja techniczna
Certyfikat CPR 1002
Certyfikat CPR 1003

Papę można stosować do:

  • wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych (wykonanych z pap asfaltowych);
  • wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych;
  • izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, a także poziomych i pionowych, podziemnych części budynków stykających się z gruntem.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych i pionowych liczbę warstw ustalać na podstawie warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu wbudowania oraz uwzględniając poziom posadowienia budowli. Izolacje przeciwwodne wykonywać od strony naporu wody na przegrodę. Zalecamy chronić izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi wystąpić podczas zasypywania ich gruntem poprzez zastosowanie osłon z płyt ekstrudowanego polistyrenu, płyt styropianowych, folii kubełkowej oraz innych nadających się do tego celu materiałów lub przez wykonanie ścianek dociskowych.

Transport i magazynowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

Call Now Button