Skip links

ELASTICK S30 papa samoprzylepna

ELASTICK S30 papa samoprzylepna

Osiągnij bezkompromisową ochronę i komfort montażu dzięki naszej samoprzylepnej papie podkładowej ELASTICK S30. Nasz produkt oferuje nadzwyczajną przyczepność i zachowuje właściwą elastyczność nawet w niskich temperaturach. Aktywacja poprzez zerwanie folii spodniej sprawia, że montaż staje się szybki, ekonomiczny i wymaga jedynie niewielkiego zestawu narzędzi. Idealna do hydroizolacji tam, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem, eliminując konieczność użycia otwartego ognia. Gwarantuje długotrwałą ochronę i bezpieczeństwo Twojej inwestycji na wiele lat!

Description

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie

Samoprzylepna papa podkładowa, modyfikowana SBS –  ELASTICK – prawdziwa innowacja w świecie pap podkładowych!  Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu do montażu papy samoprzylepnej nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia ani środki.  Papa ELASTICK stanowi doskonałe podłoże pod dachówkę czy blachę. Świetnie sprawdza się także w konstrukcjach, gdzie nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych metod izolacji.

Transport i magazynowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

Warunki stosowania

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Informacje dla użytkownika

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia (zarówno nowego jak i renowacji starego), należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać niezbędnych prac przygotowawczych oraz wybrać właściwy rodzaj papy. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, mróz, silny wiatr) nie podejmować pracy lub ją niezwłocznie przerwać. Prace dekarskie należy prowadzić w temperaturach od +5C do +35C. Przed przystąpieniem do pracy w okresach chłodów, rolki papy powinny być przez 24 godziny przechowywane w temperaturze 20C i wynoszone na dach bezpośrednio przed wykonaniem pokrycia.

Przed użyciem papa powinna być rozwinięta i rozprostowana. Folia na spodniej stronie papy ulegnie stopieniu pod wpływem wysokiej temperatury. Dociskać warstwy papy wałkiem metalowym lub silikonowym aż do uzyskania wypływu masy asfaltowej spod warstwy papy. Na ciągach komunikacyjnych oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach stosować dodatkowe warstwy papy lub specjalne rozwiązania. Przy mocowaniu mechanicznym papy, należy przestrzegać takich samych zasad przygotowania podłoża i papy jak przy zgrzewaniu. Dobór i rozstaw kołków mocujących zależy od podłoża i od grubości warstwy izolującej. Papę należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, (w tym z aktualnymi normami z uwzględnieniem wytycznych producenta) przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych, a gdy to konieczne pod nadzorem osoby uprawnionej. Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do wytycznych producenta.

Call Now Button