Skip links

CHAMPION SBS P-PYE PV250 S50 (-20)

CHAMPION SBS P-PYE PV250 S50 (-20)

Wnikliwa obserwacja rynku oraz sugestie ze strony Kontrahentów wykazały potrzebę opracowania całkiem nowego produktu z grupy pap podkładowych, dlatego stworzyliśmy papę CHAMPION P-PYE PV250 S50 (-20), wytwarzaną na osnowie z oryginalnej włókniny poliestrowej, która dodatkowo otrzymała Certyfikat Broof(t1), dzięki czemu może być stosowana jako papa podkładowa w pokryciach nierozprzestrzeniających ognia. Zastosowanie wysokomodyfikowanego asfaltu do produkcji papy CHAMPION P-PYE PV250 S50 (-20) zapewnia trwałość oraz elastyczność pokrycia dachowego przez wiele lat.

Description

Papa przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz betonu.

Przeznaczenie

Papa przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz betonu.

Wyrób nie zawiera:

  • azbestu,
  • składników smoły węglowej,
  • substancji szkodliwych dla zdrowia.
Certyfikat Broof

DOBRE PARAMETRY JAKOŚCIOWE

LINIA PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH

DOKŁADNA KONTROLA PROCESU PRODUKCJI

Specyfikacja techniczna
Certyfikat CPR 1002
Certyfikat CPR 1003

Papę można stosować do:

  • wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych (wykonanych z pap asfaltowych);
  • wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych;
  • izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, a także poziomych i pionowych, podziemnych części budynków stykających się z gruntem.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych i pionowych liczbę warstw ustalać na podstawie warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu wbudowania oraz uwzględniając poziom posadowienia budowli. Izolacje przeciwwodne wykonywać od strony naporu wody na przegrodę. Zalecamy chronić izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi wystąpić podczas zasypywania ich gruntem poprzez zastosowanie osłon z płyt ekstrudowanego polistyrenu, płyt styropianowych, folii kubełkowej oraz innych nadających się do tego celu materiałów lub przez wykonanie ścianek dociskowych.

Transport i magazynowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

Call Now Button