Siedziba Spółki

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne TES Sp z o.o.
Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce

Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000089067
NIP: 6570231857
Kapitał Zakładowy: 520.000,00 PLN

Dział Handlowy

Dyrektor Sprzedaży Wewnętrznej
Magdalena Ślusarczyk
tel. 509 636 047
kss.region7@tesniwki.com.pl

Dyrektor Sprzedaży Zewnętrznej

tel. 605 330 152
kph@tesniwki.com.pl

Dział Jakości

Kierownik ds. Jakości
Jadwiga Oszczepalska
tel. (41) 317 19 86 wew. 36
dkj@tesniwki.com.pl

Dział Produkcji i Zakupów

Dyrektor ds. Produkcji
Jan Ostrowski
tel. (41) 317 19 86 wew. 21
jan.ostrowski@tesniwki.com.pl

Marketing

Asystent ds. Marketingu i Reklamy
Kamil Stefański
tel. 509 636 043
kamil.stefanski@tesniwki.com.pl

Dział Księgowości

Główna Księgowa
Anna Juszczyk
tel. (41) 317 19 86 wew. 24 anna.juszczyk@tesniwki.com.pl

Samodzielna Księgowa
Milena Zarębska
tel. (41) 317 19 86 wew. 39
milena.zarebska@tesniwki.com.pl

Dział Kadr

Kierownik ds. Kadr i Organizacji
Joanna Pytlarz
tel. (41) 317 19 86 wew. 30
tes@tesniwki.com.pl

Przedstawiciele regionalni

Przedstawiciele regionalni
zachodniopomorskie, wielkopolskie (część centralna i północna), lubuskie (część północna) pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie (część zachodnia) podlaskie i warmińsko-mazurskie (część wschodnia) świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie (część południowa) mazowieckie (część centralna i północna) łódzkie dolnośląskie, lubuskie (część południowa), wielkopolskie (część południowa) opolskie, śląskie małopolskie, podkarpackie

zachodniopomorskie, wielkopolskie (część centralna i północna), lubuskie (część północna)

885 290 571

ph.region6@tesniwki.com.pl

 

 

Barbara Chojecka

885 290 571
 ss.region6@tesniwki.com.pl

pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie (część zachodnia)

Magdalena Ślusarczyk

509 636 047
kss.region7@tesniwki.com.pl

 

 

885 290 572

ph.region7@tesniwki.com.pl

podlaskie i warmińsko-mazurskie (część wschodnia)

885 290 573

ph.region8@tesniwki.com.pl

 

 

Marta Krzysiek

 885 290 578
 ss.region8@tesniwki.com.pl

świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie (część południowa)

 

 

 

 

 

 

 509 636 040
 ph.region1@tesniwki.com.pl

 

Magdalena Jurkiewicz

509 636 042
ss.region1@tesniwki.com.pl

mazowieckie (część centralna i północna)

 

 

 

 

 

 

 509 636 041
 ph.region5@tesniwki.com.pl

 

Monika Kosznik

 509 636 038
 monika.kraj@tesniwki.com.pl

łódzkie

 

 

 

 

 

 

509 636 039
 ph.region4@tesniwki.com.pl

 

Monika Kosznik

509 636 038
 monika.kraj@tesniwki.com.pl

dolnośląskie, lubuskie (część południowa), wielkopolskie (część południowa)

 

 

 

 

 

Marek Boczar

509 636 045
 ph.region9@tesniwki.com.pl

 

 

Sylwia Toporowska

885 290 577
ss.region9@tesniwki.com.pl

opolskie, śląskie

 

 

 

 

 

 

885 290 570

 ph.region3@tesniwki.com.pl

 

 

Sylwia Toporowska

 885 290 577
 ss.region3@tesniwki.com.pl

małopolskie, podkarpackie

 

 

 

 

 

 

 509 636 037

 ph.region2@tesniwki.com.pl

 

 

Agnieszka Satro

509 636 036
 ss.region2@tesniwki.com.pl