ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-25)


JEDNOWARSTWOWE POKRYCIE

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OGNIA BROOF

SZCZEGÓŁOWA KONTROLA KAŻDEGO ETAPU PRODUKCJI

NAJDŁUŻSZE GWARANCJE PRODUCENTA

Pomożemy wybrać najlepszy produkt. Skorzystaj z naszego kalkulatora

kalkulator

Papa ROYAL W-PYE PV250 S52H (-25) to swoisty prekursor grupy produktów PREMIUM produkowanych przez firmę TES Sp. z o.o., sposób wytwarzania właśnie tej izolacji pozwolił na wyznaczenie nowych standardów, najmniejsza tolerancja (+/-0,2mm) oraz wysoka odporność na niskie temperatury (giętkość do -25°C), spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem u Dekarzy
i to dzięki ich sugestiom, poddaliśmy produkt dodatkowej certyfikacji na nierozprzestrzenianie ognia uzyskując Certyfikat Broof(t1), dzięki temu, bez żadnej obawy, możemy polecić ten produkt na obiekty najbardziej narażone na wystąpienie pożaru, a także na obiekty, których pożar mógłby się wiązać z zagrożeniem życia osób lub utraty mienia, takich jak obiekty usługowe, szkoły, czy obiekty magazynowe o dużej wartości.

 

 

Papa przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz betonu. Papę można stosować do: wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych (wykonanych z pap asfaltowych); wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych; izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, a także poziomych i pionowych, podziemnych części budynków stykających się z gruntem. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych i pionowych liczbę warstw ustalać na podstawie warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu wbudowania oraz uwzględniając poziom posadowienia budowli. Izolacje przeciwwodne wykonywać od strony naporu wody na przegrodę. Zalecamy chronić izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi wystąpić podczas zasypywania ich gruntem poprzez zastosowanie osłon z płyt ekstrudowanego polistyrenu, płyt styropianowych, folii kubełkowej oraz innych nadających się do tego celu materiałów
lub przez wykonanie ścianek dociskowych.

 

 

 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

 

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia (zarówno nowego jak i renowacji starego), należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać niezbędnych prac przygotowawczych oraz wybrać właściwy rodzaj papy. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych(deszcz, śnieg, mróz, silny wiatr) nie podejmować pracy lub ją niezwłocznie przerwać prace dekarskie należy prowadzić w temperaturze od +5C do +35C. Przed przystąpieniem do pracy w okresach chłodów, rolki papy powinny być przez 24 godziny przechowywane w temperaturze 20C i wynoszone na dach bezpośrednio przed wykonaniem pokrycia. Przed użyciem papa powinna być rozwinięta i rozprostowana. Mocować do podłoża metodą zgrzewania, na zakład szerokości od 8 do 12cm.
Folia na spodniej stronie papy ulegnie stopieniu pod wpływem wysokiej temperatury. Dociskać warstwy papy na zakładach wałkiem metalowym lub silikonowym aż do uzyskania wypływu masy asfaltowej spod warstwy papy na ciągach komunikacyjnych oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach stosować dodatkowe warstwy papy lub specjalne rozwiązania. Przy mocowaniu mechanicznym papy, należy przestrzegać takich samych zasad przygotowania podłoża i papy jak przy zgrzewaniu.
Dobór i rozstaw kołków mocujących zależy od podłoża i od grubości warstwy izolującej. Papę należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, (w tym z aktualnymi normami z uwzględnieniem wytycznych producenta) przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych a gdy to konieczne pod nadzorem osoby uprawnionej. Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do wytycznych producenta

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

 

 

 

Czy możemy pomóc? Powiedz kim jesteś a opowiemy o produkcie

projektant

Jestem projektantem

dekarz-01

Jestem dekarzem

dystrybutor

Jestem dystrybutorem

inwestor

Jestem inwestorem

klient

Jestem  klientem