Możliwość korzystania z zasobów naturalnych każdemu z nas, wydaje się czymś oczywistym. Dostęp do wody pitnej, to w dzisiejszych czasach dobro powszechne, rzecz absolutnie normalna na tyle, aby  jej zasoby uznać za nieograniczone.

Niestety, w rzeczywistości sytuacja wygląda inaczej. Hydrolodzy i ekolodzy już od dłuższego czasu alarmują, że zasoby wody pitnej niebezpiecznie kurczą się z powodu nieodpowiedzialnej gospodarki wodnej i nieustannej degradacji wód powierzchniowych i podziemnych. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zużywa nawet 150 litrów wody pitnej dziennie, z czego ponad połowę (85 litrów) do celów, do których nie jest wymagana jej wysoka jakość np. mycie podłóg, podlewanie ogrodu, czy spłukiwanie toalet. Równie dobrze do tych celów można wykorzystać wodę opadową, którą i tak musimy odprowadzić do kanalizacji, aby nie spowodowała zniszczeń spływając w sposób niekontrolowany.

Wiele przedsiębiorstw rozumie ten stan rzeczy i wprowadza systemy odzyskiwania wody deszczowej, aby choć częściowo zrekompensować straty poczynione naturze. Właśnie takie rozwiązanie działa z powodzeniem od kilku lat w firmie TES Sp. z o.o. Odzyskujemy wodę deszczową z dachów hal produkcyjnych oraz biurowych, a także wodę opadową z terenu całego zakładu. Ogółem łączna powierzchnia strefy odzysku to niemal 25.000 m2. Tak pozyskana woda przepływa przez układ odstojników oraz separatorów, gdzie oczyszcza się z wszelkich stałych zanieczyszczeń, które mogłoby stanowić zagrożenie np. dla urządzeń chłodniczych. Następnie trafia do zbiornika podziemnego skąd kierowana jest dalej w zależności od potrzeb produkcji.

Aby zaprezentować użyteczność wdrożonego systemu oraz korzyści, posłużymy się przykładem. Według uśrednionych danych meteorologicznych, w ciągu deszczu trwającego 20 minut, ze 100m2 powierzchni można zebrać średnio 300 litrów wody opadowej, co przy średniej ilości dni deszczowych w Polsce, która wynosi 151 dni, daje to wartość 45.300 litrów wody opadowej. To duża wartość, zwłaszcza przy założeniu, że pada tylko 20 minut, 1 raz dziennie przez 151 dni w roku.

Tymczasem system wdrożony w naszej firmie, powoduje, że w ciągu roku odzyskaliśmy aż 900.000 litrów wody opadowej z deszczu, gradu, śniegu, czy lodu. Liczba ta sprawia, że od momentu wdrożenia, czyli od stycznia 2016r. ograniczyliśmy zużycie wody pitnej aż 4-krotnie, to znakomity wynik.

Na uwagę zasługuję również fakt, iż od początku 2021r. do dnia dzisiejszego nie pobraliśmy z wodociągu, ani jednego litra wody do celów związanych z produkcją.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, iż będąc częścią ciężkiego przemysłu, jakim bez wątpienia jest branża budowlana możemy w istotny sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, którego przecież wszyscy jesteśmy beneficjentami.