ADEPT ECO V60 S42H


LINIA PRODUKTÓW EKONOMICZNYCH

ZAPEWNIAJĄ SZCZELNOŚĆ POKRYCIA

LINIA PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH

Pomożemy wybrać najlepszy produkt. Skorzystaj z naszego kalkulatora

kalkulator

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia – to wyrób otrzymywany przez nasycenie i powlekanie z obu stron osnowy (welonu z włókien szklanych) asfaltem oksydowanym niemodyfikowanym. Wierzchnia strona papy pokryta jest posypką gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej niepokryty posypką, zabezpieczony folią
z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy na całej powierzchni jest zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

 

 

Papa stosowana jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych (wykonanych z pap asfaltowych).

 

 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.

 

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia (zarówno nowego jak i renowacji starego), należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać niezbędnych prac przygotowawczych oraz wybrać właściwy rodzaj papy. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, mróz, silny wiatr) nie podejmować pracy lub ją niezwłocznie przerwać. Prace dekarskie należy prowadzić
w temperaturach od +5C do +35C.Przed przystąpieniem do pracy w okresach chłodów, rolki papy powinny być przez
24 godziny przechowywane w temperaturze 20C i wynoszone na dach bezpośrednio przed wykonaniem pokrycia.
Przed użyciem papa powinna być rozwinięta i rozprostowana. Folia na spodniej stronie papy ulegnie stopieniu pod wpływem wysokiej temperatury. Dociskać warstwy papy wałkiem metalowym lub silikonowym aż do uzyskania wypływu masy asfaltowej spod warstwy papy. Na ciągach komunikacyjnych oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach stosować dodatkowe warstwy papy
lub specjalne rozwiązania. Przy mocowaniu mechanicznym papy, należy przestrzegać takich samych zasad przygotowania podłoża i papy jak przy zgrzewaniu. Dobór i rozstaw kołków mocujących zależy od podłoża i od grubości warstwy izolującej. Papę należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, (w tym z aktualnymi normami
z uwzględnieniem wytycznych producenta) przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych, a gdy to konieczne pod nadzorem osoby uprawnionej. Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do wytycznych producenta.

 

 

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

 

 

Czy możemy pomóc? Powiedz kim jesteś a opowiemy o produkcie

projektant

Jestem projektantem

dekarz-01

Jestem dekarzem

dystrybutor

Jestem dystrybutorem

inwestor

Jestem inwestorem

klient

Jestem  klientem