Skip links

ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-5)

ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-5)

Papa ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-5) to udoskonalona wersja papy CHAMPION SBS W-PYE PV250 S52H (-5), dzięki zastosowaniu mocniejszego rodzaju włókniny poliestrowej produkt zyskał dodatkowe parametry odpowiedzialne za wytrzymałość oraz rozciągliwość, zmniejszono również tolerancję grubości (+/-0,2mm) co pozytywnie wpływa na trwałość całego pokrycia. Wprowadzone zmiany, które docenili już Inwestorzy oraz Dekarze, pozwalają rekomendować ten produkt na wymagające inwestycje.

Description

Papa przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz betonu.

Przeznaczenie

Papa przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz betonu.

Wyrób nie zawiera:

  • azbestu,
  • składników smoły węglowej,
  • substancji szkodliwych dla zdrowia.
Certyfikat Broof

Jednowarstwowe pokrycie

Odporność na działanie ognia BROOF

Szczegółowa kontrola każdego etapu produkcji

Najdłuższe gwarancje producenta

Specyfikacja techniczna
Certyfikat CPR 1002
Certyfikat CPR 1003

Papę można stosować do:

  • wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych (wykonanych z pap asfaltowych);
  • wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych;
  • izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, a także poziomych i pionowych, podziemnych części budynków stykających się z gruntem.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych i pionowych liczbę warstw ustalać na podstawie warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu wbudowania oraz uwzględniając poziom posadowienia budowli. Izolacje przeciwwodne wykonywać od strony naporu wody na przegrodę. Zalecamy chronić izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi wystąpić podczas zasypywania ich gruntem poprzez zastosowanie osłon z płyt ekstrudowanego polistyrenu, płyt styropianowych, folii kubełkowej oraz innych nadających się do tego celu materiałów lub przez wykonanie ścianek dociskowych.

Transport i magazynowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.