Skip links

PRINCE OXY PLUS V60 S42H

PRINCE OXY PLUS V60 S42H

Ideą dla stworzenia produktu PRINCE OXY PLUS V60 S42H było zminimalizowanie wystąpienia błędów dekarskich, związanych z układaniem 2 warstw papy (podkład + wierzchnie krycie) na osnowie z welonu włókna szklanego, co powodowało odspajanie się warstw pokrycia od siebie i w krótkim czasie prowadziło do powstawania nieszczelności i degradacji dachu. Dlatego, papa oksydowana PRINCE OXY PLUS V60 S42H wytwarzana jest na osnowie z włókniny poliestrowej, dzięki czemu możemy zaoferować kompleksowe pokrycie dachowe w optymalnej cenie.

Description

Przeznaczenie

Papa stosowana jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych (wykonanych z pap asfaltowych).

Wyrób nie zawiera:

  • azbestu,
  • składników smoły węglowej,
  • substancji szkodliwych dla zdrowia.

ZAPEWNIAJĄ SZCZELNOŚĆ POKRYCIA

3 LATA GWARANCJI PRODUCENTA

STAŁA KONTROLA PROCESU PRODUKCJI

Specyfikacja techniczna
Certyfikat CPR 1002

Transport i magazynowanie

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Przechowywać pod zadaszeniem lub co najmniej w warunkach chroniących przed nadmiernym nasłonecznieniem i zawilgoceniem, z dala od źródeł ciepła.